KOMUNIKAT

Informacja w sprawie jakości wody w zakresie bakteriologicznym na terenie miasta i gminy Barczewo.

W dniu 02 .09. 2020 roku Spółka pozyskała informację od Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Olsztynie o wystąpieniu w próbach wody z ujęcia wody w Barczewie oraz w biurze Spółki bakterii z grupy coli (bez Escherichia coli i enterokoków)

  • SUW 9 jednostek / 100 ml

  • biuro 4 jednostki/100 ml

Woda pobierana była w ramach monitoringu kontrolnego w dniu 31.08.2020 r. Woda pobrana była również z ujęć wody miejscowościach Wipsowo, Barczewko i Ramsowo – tam bez nieprawidłowych zmian.

Należy podkreślić, że 31.08 br. tj. w dniu pobierania przez sanepid prób wody na terenie gminy Barczewo, pobierana była również woda z nowej inwestycji wodociągowej w Kaplitynach, zaopatrywanej również z wodociągu barczewskiego, która nie wykazała w wodzie nieprawidłowych zmian. Wodę badało laboratorium w Olsztynie.

Po uzyskaniu decyzji w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia , wystawionej przez Sanepid, Spółka niezwłocznie przystąpiła do poinformowania mieszkańców dostępnymi kanałami informacyjnymi FB gminy Barczewo, BIP Barczewo, strona www ZWiK Barczewo , TV Macrosat. Dodatkowo informacje zostały przekazane drogą elektroniczną dyrektorom szkół i przedszkoli, a także rozwieszono ją na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. Tego samego dnia rozpoczęto intensywne płukanie sieci na terenie Barczewa i w dniu 3.09.2020 r pobrano próby sprawdzające, których wyniki na dzień 4.09. są następujące:

  1. Ujęcie wody Barczewo woda surowa – bez nieprawidłowych zmian

       2.Ujęcie wody Barczewo woda czysta – 1 (jedna) jednostka/100 ml – możliwy błąd pomiaru

  1. Biuro Spółki – bez nieprawidłowych zmian

  2. Barczewo Zatorze – bez nieprawidłowych zmian

  3. Wójtowo ul. Kwiatowa – bez nieprawidłowych zmian

Aktualne wyniki mogą wskazywać na błąd przy pobieraniu wody z ujęcia w Barczewie, jednakże do czasu uzyskania parametrów wody bez nieprawidłowych zmian decyzja sanepidu o warunkowej przydatności wody będzie obowiązywała mieszkańców miejscowości: Barczewo,Ruszajny, Wrócikowo, Kaplityny, Wójtowo, Nikielkowo oraz część miejscowości Łęgajny ( z wyłączeniem ul. Akacjowej, Dębowej, Kasztanowej, Topolowej, które zasilane są z ujęcia GO Łęgajny ).

Spółka kontynuuje intensywne płukanie sieci wodociągowej w wyznaczonych przez siebie punktach Barczewa. Kolejne informacje będą niezwłocznie przekazywane odbiorcom wody.

Dodatkowo informuję, ze Spółka wystąpiła z wnioskiem do PPIS Olsztyn o wykreślenie z komunikatu z dnia 2.09.20 r miejscowości Barczewski Dwór,Kołaki, Kronowo, Kronówko,Lamkowo, Łapka, Próle, Radosty, Rycybałt, Stare Włoki, Wipsowo, Maruny, Szynowo, Tęguty,które zaopatrywane są w wodę z ujęcia w Wipsowie – woda bez nieprawidłowych zmian.

Dołożymy wszelkich starań aby doprowadzić wodę z Barczewa do obowiązujących norm lub znaleźć przyczynę potencjalnych błędów pomiaru w badanych próbkach w Barczewie.

Za komunikatem PPIS Olsztyn jeszcze raz informujemy, że woda z kranów jest zdatna do picia po przegotowaniu (gotować minimum 2 minuty).

W sytuacji warunkowego dopuszczenia wody do picia nie stosuje się zastępczych źródeł wody, w szczególności zbiorników lub beczek z wodą. Taka woda wymaga chlorowania i nie nadaje się do bezpośredniego spożycia.

W załączeniu mapa z zaznaczonymi obszarami zaopatrywanymi w wodę z poszczególnych ujęć na terenie miasta i gminy Barczewo.

PREZES ZARZĄDU

JACEK KASPRZAK

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information