Stan dróg w Nikielkowie

W związku z licznymi, uzasadnionymi uwagami mieszkańców Nikielkowa, co do bardzo złego stanu dróg gminnych na terenie Nikielkowa, uprzejmie informuję, że na ostatnim spotkaniu sołtysów, które miało miejsce w dniu 18.03.2013r. oraz na sesji rady gminy w dniu 25.03.2013r., zgłosiłem Panu Burmistrzowi  pilną potrzebę naprawy, równania i utwardzenia dróg gminnych.
Otrzymałem zapewnienia, że niezwłocznie po rozmarznięciu ziemi i jej obsuszeniu zostaną rozpoczęte prace równania i utwardzenia dróg. Ponadto informuję, że rozpoczęte zostaną także prace na drodze w kierunku Wójtowa. Teren przez jaki przebiega ta droga wymaga dodatkowego utwardzenia. Umożliwi to przejazd z Nikielkowa do Wójtowa.
 
Sołtys Andrzej Maciejewski.

Additional information