Pismo w sprawie naprawy słupa oświetleniowego

Pismo do Dyrektora Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie  w sprawie naprawy słupa oświetleniowego przy ulicy J. Grzymały w Nikielkowie.

Pismo w sprawie obchodów 650 lecia Nikielkowa

W załączeniu pismo w sprawie sponsorowania obchodów 650 lecia lokacji Nikielkowa

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Pismo do Warmii.doc)Pismo do Warmii.doc12 kB

Protokoły z zebrania w sprawie linii energetycznej

W załączniku protokoły z zebrania sołeckiego z udziałem przedstawicieli firmy Aldessa w sprawie budowy nowej linii energetycznej.

Odpowiedź Burmistrza Barczewa

Droga Nikielkowo - Wójtowo
W dniu 10.03.2014r. złożyłem pismo do Pana Lecha Jana Nitkowskiego - Burmistrza Barczewa z prośbą o złożenie wniosku dotyczącego budowy drogi Nikielkowo - Wójtowo, ze środków Unii Europejskiej, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W dniu 21.03.2014r. otrzymałem odpowiedź od Pana Burmistrza, z której wynika, że  istnieje bardzo realna szansa, że ze środków tych zostanie wybudowana droga z pełną infrastrukturą, od wiaduktu kolejowego, aż do Wójtowa. Uważam, że może to nastąpić w 2015r. Droga ta zgłoszona została jako priorytetowa do Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Ponadto istnieje nadzieja na utworzenie komunikacji MPK Olsztyn - Nikielkowo, której możliwość utworzenia w ramach ZIT zostanie przedstawiona na posiedzeniu Rady Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego. Czekamy więc na decyzję Rady w tej sprawie.
Odpowiedź Burmistrza w  załączniku.

 

Andrzej Maciejewski

Wniosek do powiatowej służby drogowej

o wycięcie krzaków i posprzątanie drogi.

Wniosek w sprawie komunikacji i budowy drogi

Wniosek do Burmistrza Barczewa w sprawie komunikacji autobusowej i budowy drogi Nikielkowo-Wójtowo

Wniosek o ogrodzenie boiska

Wniosek o ogrodzenie boiska

Sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres 01-08-2013 - 12-02-2014

Obwieszczenie Burmistrza Barczewa

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania

Komunikacja autobusowa

Odpowiedź Burmistrza Barczewa w sprawie komunikacji Nikielkowo - Olsztyn.

Wniosek o naprawę drogi

Wniosek mieszkańców o naprawę drogi gminnej oraz odpowiedź Burmistrza Barczewa.

Additional information