Pisma

W załączeniu zamieszczam pisma do Burmistrza Barczewa Pana Andrzeja Maciejewskiego oraz Dyrektora Powiatowej Służby Drogowej.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (drogi nr 1.jpg)drogi nr 1.jpg342 kB
Pobierz plik (drogi nr 2.jpg)drogi nr 2.jpg88 kB
Pobierz plik (pismo słup oświetleniowy.jpg)pismo słup oświetleniowy.jpg257 kB
Pobierz plik (pismo znaki.jpg)pismo znaki.jpg277 kB

Pisma

W załączeniu zamieszczam pisma do Burmistrza Barczewa Pana Andrzeja Maciejewskiego, Dyrektora ZBK w Barczewie oraz pismo otrzymane z Koła Gospodyń Wiejskich w Nikielkowie wraz z odpowiedzią.

PISMA DO BURMISTRZA

W załączeniu zamieszczam pisma do Burmistrza Barczewa Pana Andrzeja Maciejewskiego.

Protokół z zebrania wiejskiego.

Poniżej protokół z zebrania wiejskiego w Nikielkowie, które odbyło się w dniu 12.09.2019 roku.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (protokół str 1.pdf)protokół str 1.pdf660 kB
Pobierz plik (str 2.pdf)str 2.pdf551 kB
Pobierz plik (str 3.pdf)str 3.pdf583 kB

Pismo w sprawie przecięcia drzewa przy ulicy Lawendowej

W załączeniu pismo w sprawie przycięcia drzewa przy ulicy Lawendowej w Nikielkowie oraz odpowiedź otrzymana z Gminy Barczewo.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (CCF20082019_0001.pdf)CCF20082019_0001.pdf324 kB
Pobierz plik (pismo z Gminy -dąb.pdf)pismo z Gminy -dąb.pdf420 kB

Protokół z zebrania wiejskiego.

Poniżej protokół z zebrania wiejskiego w Nikielkowie, które odbyło się w dniu 30.05.2019 roku. 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (strona 1.jpg)strona 1.jpg428 kB
Pobierz plik (strona 2.jpg)strona 2.jpg645 kB
Pobierz plik (strona 3.jpg)strona 3.jpg963 kB
Pobierz plik (strona 4.jpg)strona 4.jpg1043 kB
Pobierz plik (strona 5.jpg)strona 5.jpg457 kB

Pismo w sprawie naprawy słupa oświetleniowego

Pismo do Dyrektora Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie  w sprawie naprawy słupa oświetleniowego przy ulicy J. Grzymały w Nikielkowie.

Pismo w sprawie obchodów 650 lecia Nikielkowa

W załączeniu pismo w sprawie sponsorowania obchodów 650 lecia lokacji Nikielkowa

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Pismo do Warmii.doc)Pismo do Warmii.doc12 kB

Protokoły z zebrania w sprawie linii energetycznej

W załączniku protokoły z zebrania sołeckiego z udziałem przedstawicieli firmy Aldessa w sprawie budowy nowej linii energetycznej.

Odpowiedź Burmistrza Barczewa

Droga Nikielkowo - Wójtowo
W dniu 10.03.2014r. złożyłem pismo do Pana Lecha Jana Nitkowskiego - Burmistrza Barczewa z prośbą o złożenie wniosku dotyczącego budowy drogi Nikielkowo - Wójtowo, ze środków Unii Europejskiej, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W dniu 21.03.2014r. otrzymałem odpowiedź od Pana Burmistrza, z której wynika, że  istnieje bardzo realna szansa, że ze środków tych zostanie wybudowana droga z pełną infrastrukturą, od wiaduktu kolejowego, aż do Wójtowa. Uważam, że może to nastąpić w 2015r. Droga ta zgłoszona została jako priorytetowa do Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Ponadto istnieje nadzieja na utworzenie komunikacji MPK Olsztyn - Nikielkowo, której możliwość utworzenia w ramach ZIT zostanie przedstawiona na posiedzeniu Rady Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego. Czekamy więc na decyzję Rady w tej sprawie.
Odpowiedź Burmistrza w  załączniku.

 

Andrzej Maciejewski

Wniosek do powiatowej służby drogowej

o wycięcie krzaków i posprzątanie drogi.

Additional information