Wniosek w sprawie regulaminu utrzymania czystości w gminie Barczewo

Wniosek w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości na terenie gminy Barczewo.

Additional information