Pismo w sprawie nazw ulic

Pismo do Burmistrza Barczewa w sprawie montażu na terenie sołectwa Nikielkowo tabliczek z nazwami ulic.

Additional information