Wniosek o naprawę drogi

Wniosek mieszkańców o naprawę drogi gminnej oraz odpowiedź Burmistrza Barczewa.

Additional information