Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE NASZE NIKIELKOWO

KRS:

0000365401

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię:

Funkcja lub stanowisko:

Piotr Laskowski

Prezes

Mariusz Szczepański

Wiceprezes

Paweł Kubicki

Skarbnik

Maja Barczuk-Kalisz

Sekretarz

 

 

 

Sposób reprezentacj:

DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Nazwa organu reprezentacji:

ZARZĄD

Status OPP:

NIE

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń:

2010-09-24

Poczta:

Olsztyn

Kod pocztowy:

10-376

Ulica:

Jana Grzymały 8

Miejscowość:

Nikielkowo

Gmina:

BARCZEWO

Powiat:

OLSZTYŃSKI

Województwo:

warmińsko-mazurskie

Forma Prawna:

STOWARZYSZENIE

Rejestr:

POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Cele:

1) Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Nikielkowo w gminie Barczewo,

2) Wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności,

3) Ochrony interesów społeczności lokalnej oraz swoich oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego,

4) Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych,

Dane do dokonywania wpłat:

Bank BGŻ
Stowarzyszenie Nasze Nikielkowo
Nr rachunku
70203000451110000003850230

Additional information